NGHIÊN CỨU TẠI ANH

NGHIÊN CỨU TỪ ĐẠI HỌC CARDIFF UNIVERSITY - ANH QUỐCMật ong kích thích sản xuất cytokine gây viêm từ bạch cầu đơn nhân, Lấy từ một bài báo của A.J Tonks, R.A Cooper et al Các quan sát lâm sàng chỉ ra rằng mật ong có thể bắt đầu hoặc đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương mãn tính và do đó đã được khẳng định là có đặc tính chống viêm. Mục đích của nghiên cứu này là để tìm hiểu tác động của mật ong lên trạng thái hoạt hóa của các tế bào có năng lực miễn dịch, sử dụng dòng tế bào đơn bào, MonoMac-6 (MM6), làm mô hình.

Tác dụng của ba loại mật ong đồng cỏ, mật ong manuka (Manuka Honey) và mật ong rừng đã nghiên cứu về việc giải phóng các cytokine gây viêm quan trọng từ các tế bào MM6. Những mật ong này, cùng với chất kiểm soát xi-rô đường (mật ong nhân tạo), được ủ với các tế bào MM6 ở nồng độ 1% (w / v) trong 0–24 giờ. Các chất nổi trên bề mặt nuôi cấy tế bào được kiểm tra bằng các xét nghiệm cụ thể đối với yếu tố hoại tử khối u-a (TNF-a) và interleukin (IL) -1b và IL-6. Tất cả mật ong đều làm tăng đáng kể việc giải phóng TNF-a, IL-1b và IL-6 từ các tế bào MM6 (và bạch cầu đơn nhân của người) khi so sánh với các tế bào không được xử lý và được xử lý bằng mật ong nhân tạo.

Mật ong bụi thạch gây ra đáng kể sự giải phóng tối đa của mỗi cytokine so với mật ong manuka (Manuka Honey), đồng cỏ hoặc mật ong nhân tạo.

Những kết quả này cho thấy rằng tác dụng của mật ong trong việc chữa lành vết thương một phần có thể liên quan đến việc kích thích các cytokine gây viêm từ các tế bào monocytic. Các loại tế bào như vậy được biết là đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa lành và sửa chữa mô.

A.J. Tonks, R.A. Cooper, K.P. Jones, S. Blair, J. Parton, Cytokine 21 (2003) 242–247